flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток 1

до пункту 3.3 розділу ІІІ Положення, затвердженого наказом Броварського міськрайонного суду Київської області
№ 5с-о від «27» червня 2022 року

 

 

Повідомлення про обробку персональних даних

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Броварський міськрайонний суд Київської області (далі - Суд) повідомляє про володільця/розпорядника, джерела збирання, місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, умови надання доступу
до персональних даних, що обробляються за допомогою автоматизованих та неавтоматизованих засобів.

Обробка персональних даних Судом здійснюється з метою виконання покладених на Суд завдань щодо здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства шляхом розгляду цивільних, адміністративних справ, кримінальних (справ) проваджень, а також справ
про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

У цілях забезпечення визначеної мети Суд здійснює:

- розгляд судових справ: надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, учасниками процесу яких вони є або у яких беруть участь; централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів; підготовка статистичних даних; реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху; видача копій судових рішень та виконавчих документів на підставі наявних у системі даних; передача справ до архіву та електронного архіву Суду;

- прийом громадян, розгляд звернень, запитів відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»;

- реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом апарату Суду;

- добір персоналу апарату Суду;

- ведення кадрового діловодства, зокрема особових справ працівників Суду;

- ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних, здійснення бронювання військовозобов’язаних з числа працівників Суду;

- перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

- роботу з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

- інформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо змін у загальних відомостях суддів для належного ведення, наповнення та оновлення суддівського досьє;

- організацію та виконання організаційно-технічних заходів у сфері інформаційної безпеки, технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам;

- виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням діяльності Суду.

Загальними підставами обробки персональних даних Судом є:

Персональні дані збираються безпосередньо від суб’єктів персональних даних, а також отримуються під час діяльності Суду.

Персональні дані Судом обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються.

Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється на підставі запиту, в якому обов’язково зазначається його прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається статтями
16-17 Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.